บทความทั้งหมด

ประวัติเพลง แจ๊ส

ประวัติเพลง แจ๊ส ดนตรีแจ๊สเป็นรูปแบบดนตรีที่มีต้นกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา มันถูกสร้างขึ้นโดยคนผิวดำโดยกลุ่มชาวอเมริกัน ชาวอเมริกันผิวดำกลุ่มนี้ถือเป็นเชื้อชาติแอฟริกัน และดังนั้นจึงถูกเรียกว่า

Read More »

ประวัติ กีตาร์

ประวัติ กีตาร์ กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีประเภทหนึ่ง จัดเป็นเครื่องสาย มักเล่นโดยใช้นิ้วมือซ้าย จากนั้นดีดด้วยนิ้วมือขวาหรือใช้ปิ๊กกีต้าร์

Read More »

ประวัติ เชลโล

ประวัติ เชลโล ย่อมาจาก violoncello ซึ่งเป็นตระกูลเครื่องสายที่มีเส้นโค้งคล้ายกับไวโอลินและวิโอลา ในอดีตเชลโลได้พัฒนาไปสู่รูปแบบที่หลากหลายมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

Read More »

ประวัติ ไวโอลิน

ประวัติ ไวโอลิน เป็นกลุ่มของเครื่องสายคลาสสิก (เครื่องสาย) ที่มีต้นกำเนิดในตะวันตกและเป็นเครื่องดนตรีที่ให้เสียงสูง ตระกูลไวโอลินที่เล็กที่สุด

Read More »

เทคโนโลยีในปัจจุบัน

เทคโนโลยีในปัจจุบัน เทคโนโลยีสมัยใหม่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุอุดมการณ์ทางการศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งจะต้องให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่ทุกคนหรือที่เรียกว่า Education for all

Read More »

การสกัดด้วยตัวทำละลาย

การสกัดด้วยตัวทำละลาย เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เช่น การสกัดน้ำมันพืชสำหรับทำอาหาร วัตถุดิบที่ได้มาจากเมล็ดพืชต่างๆ เช่น

Read More »